FAQ

Akumulátor v zimě

S příchodem zimy se v některých případech mohou objevit první problémy se správnou funkcí baterie a startováním vašeho vozu. Ne vždy je za tyto problémy odpovědný akumulátor, i když od jeho stavu zcela závisí lehký start motoru vozidla. Se snížením teploty okolí (a také teploty elektrolytu) se snižuje i elektrická kapacita baterie.

Kapacita zcela nabité baterie při definované teplotě je následující:

* 100% kapacita při teplotě +25°C,
* 80% kapacita při teplotě 0°C,
* 70% kapacita při teplotě -10°C,
* 60% kapacita při teplotě -25°C.

Kapacita baterií částečně vybitých se s poklesem teploty proporčně snižuje. Stejné to je i se startovacím výkonem zcela nabité baterie:

* 100% startovacího výkonu při teplotě +25°C,
* 65% startovacího výkonu při teplotě 0°C,
* 40% startovacího výkonua při teplotě -18°C,

Odběr el. energie se v průběhu jízdy s zapnutými spotřebiči (nezávislé topení, ventilace, klimatizace, vyhřívaní sedaček, oken, světla apod.) zvyšuje. Snížení teploty způsobuje tuhnutí mazacího oleje v motoru, převodovce atd. V důsledku toho vzrůstají vnitřní odpory, které musí startér v průbehu startu překonat a tím rostou nároky na odběr proudu z baterie.

Před zimní sezónou:

  • Zkontrolujte stav klidového napětí, hladinu a hustotu elektrolytu. V případě potřeby doplňte destilovanou vodou a zcela nabijte akumulátor podle doporučení výrobce. Kontroly provádějte vhodnými měřícími zařízeními, nebo je svěřte specializovanému servisu.
  • U starších vozů s jednosměrným zdrojem proudu (dynamo), kde může dojít k záporné energetické bilanci je potřeba baterii zcela dobít mimo vůz.
  • Před startem vozu vyšlápněte spojku, co sníží velikost odporu od převodovky a nároky na odběr proudu z baterie.
  • Pokud nebude vůz v zimě používaný, vyjměte baterii, zcela ji nabijte a uskladněte na suchém a chladném místě.
  • Můžete využít i speciální tepelní izolace akumulátoru, ta je však účinná pouze krátce po vypnutí motoru.
  • Je vhodné mít přenosnou nabíječku k občasnému dobití baterie. Pokud je vůz využívaný v intenzivním městském provozu (četné starty, krátké vzdálenosti) je akumulátor potřeba dobíjet i častěji (jednou za měsíc).
  • Udržujte čisté víko baterie. Voda, vlhkost a usazená špína můžou způsobit zkrat a samovibití baterie.


UPOZORNĚNÍ!
Nízká teplota a nízká hustota elektrolytu můžou způsobit zamrznutí elektrolytu a prasknutí nádoby baterie.
Elektrolyt o hustotě 1,10 g/cm3 mrzne při teplotě -7°C.
Elektrolyt o hustotě 1,15 g/cm3 mrzne při teplotě -15°C, elektrolyt o hustotě 1,28 g/cm3 (zcela nabitá baterie) mrzne při teplotě -68°C!