FAQ

Co značí, že baterie jsou bezúdržbové?

Většina výrobců označuje svoje baterie jako bezúdržbové, ve skutečnosti pouze několik výrobců produkuje baterie, které nevyžadují údržbu.

Moderní baterie významných výrobců jsou označené jako bezúdržbové tehdy, jestli za přísných podmínek stanovených normou EN 50342-1:2006 je v průběhu nabíjení úbytek hmotnosti baterie nižší než 4g/Ah. To značí, že ztráta vody z elektrolytu je v průběhu pracovního života baterie minimalizována na minimum a za standardních podmínek není potřeba dolévat demineralizovanou vodu do elektrolytu, a v případě, že je baterie správně dobíjená v průběhu provozu vozidla, není potřeba ji servisně nabíjet, ani jinak s ní manipulovat. V praxi se však běžné podmínky provozu a využívaní baterií až příliš často liší od tzv. standardních a v takové případu je slovo údržba na místě. Za údržbu se pak v obecném významu slova dá považovat jakákoliv manipulace, ověření stavu nabití, dobití, nebo jiná činnost směřující k prodloužení životnosti baterie. Pojem údržba je pak na místě, nemá však nic společné s povahou a charakterem výrobku.