FAQ

Jak bezpečně nastartovat vůz s vybitou baterií, pomocí startovacích kabelů?

Jestli je vaše baterie vybitá, můžete nouzově nastartovat vůz využitím proudu z baterie jiného vozidla. Důležité je však na to použít pouze určené, startovací kabely, které dostanete koupit v specializovaných prodejnách.

Postupujte následovně:

  1. Zkontrolujte, zda mají baterie stejné jmenovité napětí (12 nebo 6V). Vypněte motor a všechny spotřebiče vozu, ze kterého se bude odebírat energie pro nastartování motoru vozu s vybitou baterií. Totéž skontrolujte i u druhého vozu, který bude startován.
  2. Propojte rudým kabelem kladné póly obou baterií.
  3. Připojte kleště černého kabelu na mínus pól baterie, ze které se bude odebírat startovací proud. Druhý konec připevněte v motorovém prostoru ke kostře vozu, který budete startovat, co nejdále od minusového pólu vybité baterie. Nikdy nepřepojujte minusové póly obou baterií přímo! Hrozí riziko exploze baterie!
  4. Pokuste se nastartovat vůz s vybitou baterií. Jestli motor nenaskočí, nastartujte motor vozu s dobrou baterií, počkejte několik minut, zvednete volnoběžné otáčky motoru do pracovní oblasti a opětovně nastartujte vůz s vybitou baterií.
  5. Po nastartování odpájejte kabely v opačném pořadí.