FAQ

Jak naložit se starým, opotřebeným akumulátorem?

Někteří řidiči se zbavují opotřebené baterie vyhozením do kontejneru komunálního odpadu.

Baterie obsahuje kyselinu sírovou a olovo, které mají škodlivý vliv na životní prostředí a zdraví živých organismů i v malých koncentracích, proto se při koupě nové baterie zeptejte prodejce na možnost bezplatného zpětného odběru opotřebované baterie a její bezpečné, ekologické likvidace, nebo ji odevzdejte na nejbližším sběrném místě, zřízeném obcí anebo kontaktujte naši společnost, která zajistí její zpětný odběr a bezpečnou recyklaci.