FAQ

Jaká je životnost start-stop baterie?

Běžný motorista vnímá životnost autobaterie jako kategorii času, obvykle vyjádřenou v letech. V jejich průběhu baterie udělá nějaké množství nabíjecích a vybíjecích cyklů, na které je zkonstruována výrobcem. Zda dosáhne hranice životnosti dřív nebo pozdeji je odvislé od průběžného stavu jejího nabití. Pokud pracuje ve stavu neúplného nabití (co je v současnosti běžné u většiny vozového parku), dosáhne baterie tuto hranici podstatně dříve. Průměrná životnost autobaterií v EU (i těch pro vozy se start/stop funkcí) je přibližně 5-6 let. Rozdíl je však v práci, kterou vykoná konvenční, resp. start/stop akumulátor v průběhu stejného času.