FAQ

Je potřeba něco udělat jestli není vůz příliš starý a baterie pracuje správně?

Především ve vlastním zájmu se postarat o údržbu baterie před/i po zimním období, k prodloužení její spolehlivé funkce a doby životnosti na maximum.

V nejbližším servisním středisku dejte zkontrolovat stav nabití, hladinu a hustotu elektrolytu (u typů, u kterých je možné otevřít víko), očistit jemným smirkovým papírem kontakty akumulátoru a vodičů a po spojení nakonzervovat slabou vrstvou vazelíny.